Nabízený přehled filmové literatury je extraktem toho nejzákladnějšího, co by filmový fanoušek či zájemce o teorii, historii a poetiku filmu měl přečíst. Seznam se dělí na díla přeložená do češtiny a díla v originálním znění, která v tomto případě slouží jako jakási pokročilejší nadstavba. V tomto výpisu nefigurují (až na jednu světlou výjimku mající obecný dopad na vnímání filmové teorie) knihy o tvůrcích, žánrech, národních kinematografiích ani online články nebo filmová periodika.

Zařazení specifičtějších publikací by znamenalo zkreslenou představu o nabídce filmové literatury, a spíše než střízlivé doporučení na obecné rovině by demonstrovalo ohnisko zájmu a filmový vkus autora tohoto seznamu. Nicméně, v případě jakýchkoli dotazů a podnětů na publikace detailnějšího charakteru neváhejte napsat na radek.an@seznam.cz (viz též Kdo jsme).

 

Tituly v češtině

BAZIN, André: Co je to film?. Československý filmový ústav, Praha 1979.

BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin: Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. Nakladatelství Akademie múzických umění, Praha 2011. ISBN 978-80-7331-217-6. 1. vydání.

CASETTI, Francesco: Filmové teorie 1945-1990. Akademie múzických umění, Praha 2008. ISBN 978-80-7331-143-8. 1. vydání.

EPSTEIN, Jean: Poetika obrazů. Herrmann & synové, Praha 1997.

HITCHCOCK, Alfred, TRUFFAUT François: Rozhovory Hitchcock – Truffaut. Československý filmový ústav, Praha 1987.

KOKEŠ, Radomír D.: Rozbor filmu. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2015. ISBN 978-80-210-7756-0. 1. vydání.

MONACO, James: Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Albatros, Praha 2004. ISBN 80-00-01410-6. 1. vydání.

SZCZEPANIK, Petr: Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Herrmann & synové, Praha 2004. ISBN 80-239-4107-0. 1. vydání.

THOMPSON, Kristin, BORDWELL, David: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Akademie múzických umění, Praha 2011. ISBN 978-80-7331-207-7. 2., opravené vydání.

TÖTEBERG, Michael: Lexikon světového filmu. Orpheus, Praha 2005. ISBN 80-903310-7-6. 1. vydání.

 

Tituly v angličtině

ALLEN, Robert Clyde, GOMERY, Douglas: Film History: Theory and Practice. McGraw-Hill, Boston 1985. ISBN 0-07-554871-2. 1. vydání.

BORDWELL, David, CARROLL, Noël (eds.): Post-Theory: Reconstructing Film Studies (Wisconsin Studies in Film). University of Wisconsin Press, Madison 1996. ISBN 0-299-14940-4.

BORDWELL, David: Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, Madison 1985. ISBN 0-299-10174-6.

BORDWELL, David: Poetics of Cinema. Routledge, New York 2008. ISBN 0415977797.

BUCKLAND, Warren: Film Studies (Teach Yourself Books). Hodder Headline, London / Contemporary-McGraw-Hill, Chicago 2003. ISBN 0071419616. 2. vydání.

CARROLL, Noël: Theorizing the Moving Image. Cambridge University Press, New York 1996. ISBN 0521466075.

HØJBJERG, Lennard, SCHEPELERN, Peter (eds.): Film Style and Story: a Tribute to Torben Grodal. Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2003. ISBN 87-7289-851-8.

STAM, Robert: Film Theory: an Introduction. Blackwell, Malden 2000. ISBN 063120654X.

THOMPSON, Kristin: Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis. Princeton University Press, Princeton 1988 / Kolophon, Princeton 2010. ISBN 0691014531.

VILLAREJO, Amy: Film Studies: the Basics. Routledge, London 2013. ISBN 0415584965. 2. vydání.