Přehled kin v malých městech v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji - tabulka.

 

Přehled kin v malých městech v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji - zobecnění, poznámky.

 

Zápis z jednání občanského sdružení Holešovské kino a představitelů města Holešova ze 16. dubna 2015.
Autorem zápisu je Michal Šuráň. Text vyjadřuje pochopení problematiky ze strany jeho autora, se snahou o objektivní popis; text není dalšími účastníky diskuse autorizován.

 

Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Holešova ze dne 26. srpna 2015.

 

Studentské práce

 

Studie kino-pošta (2013). (Související článek: Pošta se zajímá o přesun do budovy kina.)

 

Seznam titulů k veřejné projekci dostupných ve formátech e-cinema (aktuální stav k 5. prosinci 2016). Jedná se o tituly českých distributorů dostupné na nosičích DVD, Blu Ray, případně jako soubory ke stažení.
Tituly, se kterými je také možno počítat, ale nejsou v soupisu uvedeny: jedná se o tituly distribuované Národním filmových archivem - tj. všechny české hrané snímky do roku 1991.

 

Přehled dotačních možností - tabulka (2016).
Související článek: Město, kraj, Fond kinematografie, ministerstvo i EU - souhrn dotačních možností pro projekce v Holešově.

 

Dotační nabídka Fondu kinematografie.
Prezentace pro představitele města Holešova, vytvořeno 19. března 2016.

 

 

Kino Svět Holešov: Podrobný popis veškeré činnosti kina včetně dramaturgického plánu kina před a po digitalizaci.
Příloha žádosti města Holešova o dotaci ze Státního fondu kinematografie v rámci programu Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018.