Pozvánka na aktuální akci. Vstupné 50 Kč.

 

Pojďte do toho s námi! Tipy pro Vás:

 

 

Pojďme do kina ... v Holešově! Kéž by byla příležitost!

V současné době je promítání v holešovském kině Svět velmi sporadické. Z technického hlediska je hlavní překážkou neprovedená digitalizace; pohodlnému sledování je mírně na závadu i celkově zastaralé vybavení v budově kina.

Pozitivními prvky naopak jsou to, že kino je v majetku města Holešova, projevený zájem o řešení otázky kina ze strany představitelů města a v neposlední řadě i to, že sál je stále - byť s omezeními - schopen filmových projekcí (tedy například, že není přestavěn pro jiné použití).

Snahou iniciativy Holešovské kino je dosáhnout obnovení kinofilmových projekcí v místním kině. A to na úrovni, která odpovídá současným trendům - tedy především umožnit vysílání z digitálních nosičů.

Jak tohoto cíle dosáhnout?! Našimi prostředky jsou především:

  • Komunikace s orgány města.
  • Organizování a reprezentace skupiny občanů, kteří sdílí zájem na obnově kina.
  • Sbírková finanční činnost.
  • Sběr a publikace podpůrných informací.
  • Podpůrná/poradenská činnost stran možností přestavby a programu kina.

Pokud Vás naše iniciativa zaujala - budeme vděční za Vaši podporu! Ozvěte se!