Pozvánky – aktuální akce

Kdy

Název

Co

Kde

Odkaz

26. - 28. července 2017

Promítání na Židovském festivalu Holešov 2017

Dva celovečerní filmy a jedna přednáška s projekcí

Šachova synagoga, Holešov

Pozvánka

1. - 4 srpna 2017

Kinematograf bratří Čadíků v Holešově

Promítání filmů pod širým nebem.

Veřejné prostranství v Holešově; pravděpodobně zámecké nádvoří nebo zámecký park

Letní kino v Holešově a okolí (pozvánka, program)

Plakát (velký, .pdf)

Plakát (malý, .png)

 

 

Plánované akce

Kdy

Název

Co

Kde

Odkaz

Podzim 2017 Vymítač ďábla (William Friedkin, 1973) (Projekce filmu. Změna programu vyhrazena. Termín bude upřesněn.) Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět [bude doplněno] 
Zima 2017 Hanebný pancharti (Quentin Tarantino, 2009) (Projekce filmu. Změna programu vyhrazena. Termín bude upřesněn.) Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět [bude doplněno] 

Další uvažované formáty: dodatečná promítání (nejen) pro děti (mimo Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež).

 

Uskutečněné akce

Kdy

Název

Co

Kde

Odkaz

Pátek 2. června 2017

Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)

Promítání filmu.

Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

Květen+červen 2017

Projekce v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež

(NEPROBĚHLO.)

Holešov, velký sál kina Svět (?).

[není]

Pátek 31. března 2017

Stud a Vítězslav Tichý Promítání filmu Stud (Ladislav Helge, 1967), s filmovým teoretikem a sběratelem Vítězslavem Tichým Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

po akci (vč. pozvánky)

Pátek 4. listopadu 2016 Indie všemi smysly Promítání filmu Cizí oběd (Ritesh Batra, 2013), tématický doprovodný program Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

pozvánka

po akci (vč. pozvánky)

Neděle 22. května 2016 Čaj o páté s Waldemarem Matuškou Promítání ukázek z filmů s Waldemarem Matuškou Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

pozvánka

po akci

Sobota 13. února 2016 Ples "Tančíme Evropou" Velkoplošné promítání fotografií Holešov, zámek po akci

 

Další tipy pro Vás

 

Pojďme do kina ... v Holešově! Kéž by byla příležitost!

V současné době je promítání v holešovském kině Svět velmi sporadické. Hlavní technickou překážkou je to, že dosud neproběhla digitalizace promítací techniky.

Cílem iniciativy Holešovské kino je dosáhnout obnovení pravidelných projekcí v místním kině. A to na úrovni, která odpovídá současným trendům - tedy především umožnit vysílání z digitálních nosičů. Rovněž se snažíme být nápomocni, pokud jde o kvalitu dramaturgie a "práci s divákem".

Našimi prostředky jsou především:

  • Komunikace s orgány města a dalšími zainteresovanými stranami (například odborníky z branže či s dodavateli techniky).
  • Sběr a publikace podpůrných informací.
  • Podpůrná/poradenská činnost stran digitalizace techniky, dramaturgie či možností rekonstrukce budovy kina.
  • Akce na podporu "naší věci" - tedy především občasná amatérská promítání v budově kina (především v kinoklubu).

Pokud Vás naše iniciativa zaujala - budeme vděční za Vaši podporu! Ozvěte se!