Příjďte do kina - pozvánky

Aktuální akce

 

Plánované akce

Kdy

Název

Co

Kde

Odkaz

Květen+červen 2017

Projekce v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež

(NEPROBĚHLO.)

Holešov, velký sál kina Svět (?).

[bude doplněno]

Srpen 2017 Promítání pod širým nebem - Kinematograf bratří Čadíků (Projekce filmů. Seznam promítaných snímků, termín a místo budou včas upřesněny.) Veřejné prostranství v Holešově. [bude doplněno] 
Podzim 2017 Vymítač ďábla (William Friedkin, 1973) (Projekce filmu. Změna programu vyhrazena. Termín bude upřesněn.) Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět [bude doplněno] 
Zima 2017 Hanebný pancharti (Quentin Tarantino, 2009) (Projekce filmu. Změna programu vyhrazena. Termín bude upřesněn.) Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět [bude doplněno] 

Další uvažované formáty: dodatečná promítání (nejen) pro děti (mimo Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež).

 

Uskutečněné akce

Kdy

Název

Co

Kde

Odkaz

Sobota 13. února 2016

Ples "Tančíme Evropou"

Velkoplošné promítání fotografií

Holešov, zámek

po akci

Neděle 22. května 2016

Čaj o páté s Waldemarem Matuškou

Promítání ukázek z filmů s Waldemarem Matuškou

Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

pozvánka

po akci

Pátek 4. listopadu 2016

Indie všemi smysly

Promítání filmu Cizí oběd (Ritesh Batra, 2013), tématický doprovodný program

Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

pozvánka

po akci (vč. pozvánky)

Pátek 31. března 2017

Stud a Vítězslav Tichý

Promítání filmu Stud (Ladislav Helge, 1967), s filmovým teoretikem a sběratelem Vítězslavem Tichým

Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

po akci (vč. pozvánky)

Pátek 2. června 2017

Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)

Promítání filmu.

Holešov, kinoklub a kavárna v kině Svět

plakát

 

 

Další tipy pro Vás

 

Pojďme do kina ... v Holešově! Kéž by byla příležitost!

V současné době je promítání v holešovském kině Svět velmi sporadické. Z technického hlediska je hlavní překážkou neprovedená digitalizace; pohodlnému sledování je mírně na závadu i celkově zastaralé vybavení v budově kina.

Pozitivními prvky naopak jsou to, že kino je v majetku města Holešova, projevený zájem o řešení otázky kina ze strany představitelů města a v neposlední řadě i to, že sál je stále - byť s omezeními - schopen filmových projekcí (tedy například, že není přestavěn pro jiné použití).

Snahou iniciativy Holešovské kino je dosáhnout obnovení kinofilmových projekcí v místním kině. A to na úrovni, která odpovídá současným trendům - tedy především umožnit vysílání z digitálních nosičů.

Jak tohoto cíle dosáhnout?! Našimi prostředky jsou především:

  • Komunikace s orgány města.
  • Organizování a reprezentace skupiny občanů, kteří sdílí zájem na obnově kina.
  • Sbírková finanční činnost.
  • Sběr a publikace podpůrných informací.
  • Podpůrná/poradenská činnost stran možností přestavby a programu kina.

Pokud Vás naše iniciativa zaujala - budeme vděční za Vaši podporu! Ozvěte se!